Omlouvání absence

5.9.2021 - Monika Jankovcová

Omlouvání

V případě nemoci nebo jiné absence ohlaste nepřítomnost do 24 hodin - je to kontrola pro vás i pro nás. Stačí poslat sms na 603 368 548 nebo mail na jankovcova@zsnyrany cz, popř. vyjímečně nechat vzkaz v kanceláři na telefonu 377 931 661.

Po návratu je třeba předložit omluvenku v žákovské knížce podepsanou rodiči či lékařem do 3 dnů po nástupu do školy, na pozdější omluvenky nebude podle vyhlášky MŠMT brán zřetel a hodiny budou brány jako neomluvené.

Kratší plánovanou nepřítomnost je třeba ohlásit předem. Na 1 vyučovací hodinu omlouvá příslušný vyučující, 1 den omlouvá třídní učitel (pište rovnou jako omluveneku  do ŽK)  a žádost o delší nepřítomnost (např. dovolená) schvaluje ředitel školy -  můžete využít školní formuláře.