Aktuální školní rok 2023/2024

Aktuální školní rok 2023/2024

Pedagogické rady Prázdniny Třídy

Aktivy a pedagogické rady

aktivy

7. 9. 2023 v 15:30 - jen 1. třídy
9. 11. 2023
16. 1. 2024
25. 4. 2024
 
první stupeň od 15:30, druhý stupeň od 16:00

ped. rady

4. 9. 2023
15. 11. 2023
24. 1. 2024
17. 4. 2024
19. 6. 2024
24. 6. 2024

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 V ZŠ,SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH

 
Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

27.5.2022

Č.j.: MSMT-12071/2022-2

 
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
 
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 
Jarní prázdniny jsou stanoveny na  termín 19. 2. - 25. 2. 2024.
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
 
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.
 
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Mgr. Petr Gazdík v.r.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Organizace_skolniho_roku_2023_2024final.pdf Organizace_skolniho_roku_2023_2024final.pdf (236,76 KB)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies