Aktuální školní rok 2022/2023

Aktuální školní rok 2022/2023

Pedagogické rady Prázdniny Třídy

Aktivy a pedagogické rady

aktivy

8. 9. v 15:30 - jen 1. třídy
1. 11. 
19. 1.
25. 4.
 
první stupeň od 15:30, druhý stupeň od 16:00

ped. rady

1. 9. 2022
9. 11. 2022
25. 1. 2023
12. 4. 2023
21. 6. 2023
27. 6. 2023

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 V ZŠ,SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH

 
Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

17.5.2022

Č.j.: MSMT-12071/2022-1

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

13. 2. - 19. 2. 2023    

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
 
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Mgr. Petr Gazdík v.r. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Organizace_skolniho_roku_2022_2023.pdf Organizace_skolniho_roku_2022_2023.pdf (234,58 KB)