Aktuální školní rok 2020/2021

Aktuální školní rok 2020/2021

Pedagogické rady Prázdniny Třídy

Aktivy a pedagogické rady

aktivy

7. 9. v 16:00 - jen 1. třídy
21.9. - jen 2. - 5. třídy
2. 11. 
20. 1.
26. 4.
 
první stupeň od 15:30, druhý stupeň od 16:00

ped. rady

1. 9. 2021
10. 11. 2021
24. 1. 2022
6. 4. 2022
22. 6. 2022
27. 6. 2022

 

Prázdniny

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V ZŠ, SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH

 
Č.j.: MSMT- 5214/2020-3

Dne 13. února 2020

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

____________________________________________

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
 
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 
 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
 
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

7. 2. - 13. 2. 2022  

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín


Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
 
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

soubor ke stažení: Organizace_skolniho_roku_2021_2022_v._r..pdf Organizace_skolniho_roku_2021_2022_v._r..pdf (142,04 KB)

 

zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach