Důležitá oznámení

Preventivní testování na Covid-19


Důležité informace Nástup žáků do školy ve školním roce 2021 /2022 I na začátku letošního školního roku bude nástup žáků ovlivněn řadou opatření, která stanovila ministerstva školství a zdravotnictví. Ve školách musí proběhnout 3krát po sobě screeningové testování žáků a to v termínech 1.9, 6.9, 9.9. 2021- kromě budoucích žáků prvních tříd. Tito žáci se budou testovat až 2.9.2021. Vzhledem k tomu, že žáci 1. tříd se dosud netestovali, umožníme jednomu zákonnému zástupci, aby byl u testu přítomen. Pokud bude zákonný zástupce dítěte u testování přítomen, musí mít po celou dobu dýchací cesty zakryty respirátorem. Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. V případě pozitivního záchytu vzorku na onemocnění Covid- 19, bude škola postupovat v souladu s nařízením Ministerstva školství ČR. Rodiče jsou v takovém případě povinni se pro žáka neprodleně dostavit do školy. Škola bude používat antigenní testy.