Důležitá oznámení

Nástup žáků 1.tříd do školy


Naši milí prvňáci! Dne 1.září 2021 se sejdeme ke slavnostnímu zahájení vaší školní docházky v 7:45 hodin před budovou 1. stupně ZŠ Nýřany / červená budova/. První třídy přivítají třídní učitelky : 1.A Mgr. Šarlota Konrádová 1.B Mgr. Pavlína Grubrová 1.C Mgr. Hana Sedláková Následně se žáci se svými třídními učitelkami přemístí do svých tříd. Vzhledem k epidemiologickým opatřením a počtu dětí ve třídě prosíme rodiče, aby svého prvňáčka do třídy doprovodil pouze jeden z rodičů. Rodiče musí mít po celou dobu strávenou ve školní budově dýchací cesty zakryté respirátorem. Třídní učitelé předají žákům všechny důležité informace včetně informací o školní družině. Vyučovací čas pro 1.třídy: 1.9.2021 od 7:45 do 8:30 hodin 2.9.2021 od 7:45 do 9:25 hodin 3.9. 2021 od 7:45 do 10:30 od pondělí 6.9.2021 se vyučuje podle rozvrhu.   Třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd se budou konat v úterý 7.9.2021 v 16:00 v příslušných třídách.

Preventivní testování na Covid-19


Důležité informace Nástup žáků do školy ve školním roce 2021 /2022 I na začátku letošního školního roku bude nástup žáků ovlivněn řadou opatření, která stanovila ministerstva školství a zdravotnictví. Ve školách musí proběhnout 3krát po sobě screeningové testování žáků a to v termínech 1.9, 6.9, 9.9. 2021- kromě budoucích žáků prvních tříd. Tito žáci se budou testovat až 2.9.2021. Vzhledem k tomu, že žáci 1. tříd se dosud netestovali, umožníme jednomu zákonnému zástupci, aby byl u testu přítomen. Pokud bude zákonný zástupce dítěte u testování přítomen, musí mít po celou dobu dýchací cesty zakryty respirátorem. Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. V případě pozitivního záchytu vzorku na onemocnění Covid- 19, bude škola postupovat v souladu s nařízením Ministerstva školství ČR. Rodiče jsou v takovém případě povinni se pro žáka neprodleně dostavit do školy. Škola bude používat antigenní testy.