GDPR

Za Základní školu a Mateřskou školu Nýřany, Školní 901, 330 23 Nýřany, IČ: 606 11 880
Vám dle článku 37, odst. 7, obecného nařízení o ochraně osobních údajů sdělujeme označení
pověřence a jeho kontaktní údaje:

MAS Radbuza, z.s.

Mgr. & Mgr. Miroslav Šůma
nám. ČSA 24, 333 01 Stod
IČ: 22897461
tel: +420 720 021 963, +420 725 830 833
e-mail: gdpr@mas-radbuza.cz
ISDS:ec9xkbc


Mgr.Jiří Loritz
Ředitel ZŠ a MŠ Nýřany