Zaměstnanci školy

Ředitel školy

Zástupkyně ředitele

Mgr. Bc. Jana KUPCOVÁ

Detail

Třídní učitel/učitelka 1. st

Mgr. Pavlína GRUBROVÁ

Detail

Mgr. Gabriela MATĚJKOVÁ

Detail

Mgr. Lucie MÜLLEROVÁ

Detail

Mgr. Taťána ROUBALOVÁ

Detail

Třídní učitel/učitelka 2. st

Mgr. Monika JANKOVCOVÁ

Detail

Mgr. Michaela MARTINOVSKÁ

Detail

Markéta SUCHÁNKOVÁ

Detail

Učitel/učitelka 1. st

Učitel/učitelka 2. st

Mgr. Pavla BRAŠNOVÁ

Detail

Mgr. Jitka HELLMICHOVÁ

Detail

Mgr. Tereza ŠAFRÁNKOVÁ

Detail

Asistent/asistentka pedagoga

Michaela PONDĚLÍKOVÁ

Detail

Výchovný poradce

ICT metodik

Web školy

Mgr. Jitka HELLMICHOVÁ

Detail

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Monika JANKOVCOVÁ

Detail

Mgr. Bc. Jana KUPCOVÁ

Detail

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies