Zaměstnanci školy

Ředitel školy

Zástupkyně ředitele

Mgr. Bc. Jana KUPCOVÁ

Detail

Třídní učitel/učitelka 1. st

Mgr. Pavlína GRUBROVÁ

Detail

Mgr. Gabriela MATĚJKOVÁ

Detail

Mgr. Taťána ROUBALOVÁ

Detail

Třídní učitel/učitelka 2. st

Mgr. Monika JANKOVCOVÁ

Detail

Markéta SUCHÁNKOVÁ

Detail

Učitel/učitelka 1. st

Učitel/učitelka 2. st

Michaela MARTINOVSKÁ

Detail

Asistent/asistentka pedagoga

Výchovný poradce

ICT metodik

Web školy