Zaměstnanci školy

Ředitel školy

Zástupkyně ředitele

Mgr. Bc. Jana KUPCOVÁ

Detail

Mgr. Martina ŠAMLOTOVÁ

Detail

Třídní učitel/učitelka 1. st

Mgr. Pavlína GRUBROVÁ

Detail

Mgr. Gabriela MATĚJKOVÁ

Detail

Mgr. Lucie MÜLLEROVÁ

Detail

Mgr. Taťána ROUBALOVÁ

Detail

Třídní učitel/učitelka 2. st

Mgr. Monika JANKOVCOVÁ

Detail

Mgr. Michaela MARTINOVSKÁ

Detail

Markéta SUCHÁNKOVÁ

Detail

Učitel/učitelka 1. st

Učitel/učitelka 2. st

Mgr. Pavla BRAŠNOVÁ

Detail

Mgr. Jitka HELLMICHOVÁ

Detail

Mgr. Tereza ŠAFRÁNKOVÁ

Detail

Asistent/asistentka pedagoga

Michaela PONDĚLÍKOVÁ

Detail

Výchovný poradce

ICT metodik

Web školy

Mgr. Jitka HELLMICHOVÁ

Detail

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Monika JANKOVCOVÁ

Detail

Mgr. Bc. Jana KUPCOVÁ

Detail

Mgr. Martina ŠAMLOTOVÁ

Detail

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies