Projektový den Záchranný kruh

2.6.2023 - Jitka Hellmichová
Projektový den Záchranný kruh

Projektový den Záchranný kruh proběhl na naší škole 29. května.

Během dopoledne se žáci seznámili s tím, jak se zachovat v případě různých živelných pohrom a nacvičili si opuštění školní budovy po vyhlášení požárního poplachu. Poté na hřišti proběhly pro žáky 1. stupně ukázky hasičské techniky. Žáci 2. stupně plnili úkoly z topografie a mohli si prohlédnout vybavení hasičských vozů. 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies