Provozní informace

Provoz školní družiny je rozdělen:

  1. ranní družina od 6,15 – 7,45 hod. v budově u školní jídelny
  2. odpolední družina od 11,25 – 16,00 hod. v příslušných odděleních (1. - 3. oddělení u školní jídelny, 4. - 6. oddělení v budově na náměstí)
  3. příležitostná činnost - výlety, besedy atd.
Uzavřená hodina ve školní družině, kdy není možné vyzvenutí účastníka z důvodu probíhajícího zájmového vzdělávání je ve všech odděleních od 13.30 do 15 hodin. Podrobné informace o provozu v příslušném oddělení naleznete v jeho Vnitřním režimu - tento dokument je k nahlédnutí v každém oddělení.

Ranní družina je otevřená nejen pro žáky přihlášené k pravidelné odpolední činnosti, ale také pro ostatní žáky školy. Také žáky druhého stupně.

  • Měsíční poplatek na provoz ve školní družině je 100,- kč.
  • Děti do odpolední školní družiny potřebují: bačkory v plátěném sáčku (obojí podepsané).
  •  Pozorně si přečtěte Vnitřní řád školní družiny v Nýřanech a také Vnitřní režim oddělení, které Vaše dítě navštěvuje.

Denní program školní družiny

 

11,25 – 12,15

příchod ze školy

příprava na oběd

oběd

odpočinkové hry a rekreační činnosti

 

12,15 – 13,15

 

odpočinkové hry,

příchod žáků, kteří mají delší vyučování

oběd

odpočinkové a rekreační činnosti

 

13,15 – 13,30

 

úklid herny, zahájení výchovných a vzdělávacích činností

poslechové činnosti

vyprávění, četba knih a časopisů,  DVD, PC …

 

13,30 – 14,45

 

výchovné a vzdělávací činnosti – pracovně technické, přírodovědní, esteticko - výchovné, tělovýchovné,  příprava na vyučování …

vycházky s různým zaměřením, venkovní aktivity

 

 

14,45 – 15,00

úklid herny

příprava na odchod

odchod ze ŠD

 

15.00 – 16,00

 

počítačové hry, pohádky, individuální hry,

odpočinkové hry žáků, kteří odcházejí domů později

odchod ze ŠD

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies