Žádost o poskytnutí informace

10.12.2021 - Jiří Loritz

Na základě žádosti ve znění zákona o poskytování informací - zák. č. 106/ 1999 Sb. byly poskytnuty následující informace:

- jméno kontaktní osoby zodpovědné za nákup spotřebního materiálu do tikáren

- mailovou adresu na kontaktní osobu