Poskytnutí informací

10.3.2021 - Jitka Rambousková

Na základě žádosti ve znění zákona o poskytování informací zák. č. 106/1999 Sb. byly poskytnuty následující informace:

a) platy a odměny členů statutárního a případně, existuje-li, kontrolního (dozorčího) orgánu ve formátu - jméno a příjmení - odměna a nebo plat za jednotlivé měsíce roku 2020 (v Kč)

b) kolik hodin práce bylo vykázáno v jednotlivých měsících

c) zda má povinný subjekt ve vlastnictví nějaký objekt, který lze využívat k rekreačním pobytům, např. chatu, penzion, hotel atp.?  Zda jej využívají členové zmíněných orgánů?

 

 

 V Nýřanech     1.2.2021                                                                                   Mgr. Jiří Loritz

                                                                                                                      ředitel ZŠ a MŠ Nýřany