Doučování žáků - Realizace investice 3.2.3 Národní plán obnovy

15.2.2022 - Jiří Loritz

Doučování žáků škol je určeno na doplnění a upevnění učiva, kdy byla realizace výuky poznamenána protikoronavirovými opatřeními.