Požární cvičení a ochrana před nenadálými událostmi

5.6.2024 - Jiří Loritz

Termín: pátek 14. 6. 2024

Jako každoročně se i v letošním školním roce bude v pátek 14. 6. 2024 konat preventivní cvičení před nenadálými událostmi.

Celá akce bude probíhat ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.

Žáci budou nacvičovat evakuaci školy a potřebné postupy při evakuaci. Budou se seznamovat se situacemi, které by mohly nastat během mimořádných událostí ( požár, vichřice, povodeň...).

Vyučování bude na 1. stupni ukončeno po 4. vyučovací hodině v 11:25 hodin

                        na 2. stupni bude vyučování ukončeno ve 12:20 hodin.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies