Požární cvičení a ochrana před nenadálými událostmi

19.5.2023 - Jiří Loritz

V pondělí 29.5.2023 se bude v ZŠ Nýřany pořádat preventivní cvičení před nenadálými událostmi

Záci budou nacvičovat evakuaci školy a potřebné postupy při evakuaci, budou se seznamovat s požární technikou, zdoláváním požárů atd.

Rovněž bude probíráno chování a postupy při nenadálých událostech - povodeň, vichřice, první pomoc atd.

Vyučování bude na 1. stupni ukončeno po 4. vyučovací hodině v 11.25 hodin

                        na 2. stupni po 5. vyučovací hodině ve 12:20 hodin.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies