Co s úkoly a učivem během nemoci

22.9.2021 - Jitka Rambousková

Během kratší nemoci je určitě vhodné doplňovat učivo a informace o domácích úkolech přes spolužáky (nejjeddnodušší je zasílat mobilem ofocené stránky sešitů mezi spolužáky), při delší (2 a více týdnu) pak můžeme řešit vše dle potřeby  individuálně. 

Zdrojem přímo od učitelů jsou informace o výuce v kurzech na  Google Classroom:

  • matematika (domácí úkoly, dopňkové procvičování apod)
  • angličtina (skupina p.uč. Rohlíkové)
  • dějepis
  • přírodopis
  • zeměpis

Pokud chcete jako rodiče dostávat týdenní informační mail, stačí v jednom kurzu u dítěte vyplnit rodičovský mail/maily a pak nastavení potvrdit.