Změna cen stravného od 1.10.2021

31.8.2021 - Jitka Stehlíková

 

Finanční limity oběda od 1.10.2021

 

Školní jídelna při

Základní škole a Mateřské škole Nýřany

příspěvková organizace

Školní 901

330 23 Nýřany

IČO 60611880

 

 

Vlastní strávníci

 

Věkové skupiny strávníků

Cena potravin

3-6let

45,00 Kč

7-10let celodenní

54,00 Kč

7-10let

27,00 Kč

11-14let

30,00 Kč

15 a více

35,00 Kč

Zaměstnanci školy

35,00 Kč

-z toho příspěvek FKSP

8,00 Kč

 

Platnost limitů od 1.10.2021 do odvolání.

 

Mateřská školka:                3-6let                                   7-10let

 

přesnídávka                            10,-                                       12,-

oběd                                        20,-                                       27,-

svačina                                   10,-                                        10,-

nápoje                                       5,-                                         5,-

                                            ----------                                  -----------

                                                45,-                                       54,-

 

1. září 2021 vstupuje v účinnost novelizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Zvýšení finančních normativů

Nejvýraznější změnou, která se dotkne všech školních jídelen, jsou jiná rozpětí finančních normativů. Od roku 2012, kdy byly finanční normativy naposledy upravovány, se podle ČSÚ cena potravin zvýšila o 20 %. Proto se nyní zvyšuje horní hranice finančních normativů pro školní stravování, ale současně se posouvá i dolní hranice.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies