informace pro strávníky

28.4.2022 - Jitka Stehlíková

Každý, kdo se chce ve školní jídelně stravovat musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování,

která je ke stažení na stránkách jídelny.

Přihlášky odevzdejte do školní jídelny do konce června.

Čipy  pro nové strávníky se budou prodávat od 22.8.2022,

čip stojí 115 Kč a platí se hotově.

 

vedoucí ŠJ Nýřany

Stehlíková Jitka