Finanční limity od 1.5.2022

11.4.2022 - Jitka Stehlíková

Finanční limity oběda od 1.5.2022

 

Školní jídelna při

Základní škole a Mateřské škole Nýřany

příspěvková organizace

Školní 901

330 23 Nýřany

IČO 60611880

 

Vlastní strávníci

 

Věkové skupiny strávníků

Cena potravin

3-6let

45,00 Kč

7-10let celodenní

54,00 Kč

7-10let

27,00 Kč

11-14let

30,00 Kč

15 a více

38,00 Kč

Zaměstnanci školy

38,00 Kč

-z toho příspěvek FKSP

30,00 Kč

 

Platnost limitů od 1.5.2022 do odvolání.

 

Mateřská školka: 3-6let                            7-10let

 

přesnídávka            10,-                                12,-

oběd                        20,-                                27,-

svačina                   10,-                                10,-

nápoje                      5,-                                  5,-

                            ----------                          -----------

                                45,-                               54,-

 

 

1. září 2021 vstupuje v účinnost novelizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.