Dne 27.9.2021 -Projektový den

22.9.2021 - Jitka Stehlíková

Dne 27.9.2021 se naše škola zapojí do celostátního projektu Uklidíme Česko

a děti končí hromadně.Aby se urychlil výdej stravy(málo míst ve školní jídelně),

bude se tento den vařit pouze jeden chod a to č.1(chod č.2 objednáno velmi málo).

Výdej stravy bude probíhat od 11:00 hod do 13:00 hod.

 

vedoucí ŠJ Nýřany

Stehlíková Jitka