Uklidíme Česko

4.5.2022 - Jiří Loritz

Pátek 6.5.2022, Uklidíme Česko.

V pátek 6.5.2022 se opět připojíme k tradiční akci s cílem vylepšit prostředí, ve kterém žijeme. Této ekologické akci věnujeme čas po velké přestávce.

První třídy se účastnit nebudou, ostatní třídy 1. stupně ukončí vyučování v 11:25. Třídy 2. stupně ukončí vyučování ve 12:20 hodin.

Jednorázové rukavice a pytle na odpadky jsou zajištěny u školnice. Pokud si žáci donesou vlastní, bude to vítáno.

Nebezpečný odpad / jehly, stříkačky, chemikálie.../ je uklízet zakázáno. Případnou likvidaci zajistí škola.

Doufáme, že celá akce přispěje ke zlepšení prostedí, ve kterém obyvatelé Nýřan žijí.