Třídy v karanténě

16.11.2021 - Jiří Loritz

7.A,B,C

8.B,C

9.B

4.A

V úterý 16.11.2021 v 13:15 hodin bylo vedení školy informováno KHS Plzeň, že všichni žáci, kteří přišli do kontaktu s pedagogem, u něhož byla prokázána nákaza Covid-19, musí přijmout karanténní opatření.

Jsou to třídy: 7.A,B,C

                    8. B / pouze chlapci, kteří měli v pátek 12.11.2021 PČ /

                    8.C

                    9.B

Karanténa se nevztahuje na žáky očkované a na ty, co nemoc prodělali a od té doby neuplynulo 180 dní. Tito žáci budou mít prezenční výuku podle rozvrhu.

 

Zároveň jsou KHS vyhlášena karanténní opatření i ve třídě 4.A

Rodiče bude kontaktovat KHS Plzeň, vyčkejte jejich pokynů.

Pro žáky, kteří budou v karanténě, budeme od pátku 19.11.2021 pořádat on-line výuku. Čtvrtek 18.11.2021 věnujeme navázání internetového spojení pedagogů s žáky v karanténě.