Rotační výuka na II. stupni od 3.5.2021

6.5.2021 - Jiří Loritz

Systém rotační výuky, informace

Od 3.5.2021 se zavádí rotační výuka také na II. stupni základní školy.

V týdnu od 3.5.2021 do 7.5.2021 se budou prezenčně vzdělávat tyto třídy II. stupně:

  • 7.A,B,C
  • 8.B,D
  • 9.B

V týdnu od 10.5.2021 do 14.5.2021 se budou prezenčně vzdělávat tyto třídy II. stupně:

  • 6.A,B,C
  • 8.A,C
  • 9.A,C

Všichni žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, se musí 2X v týdnu otestovat v prostorách školy na přítomnost onemocnění Covid-19. Testy se budou provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním. Kdo onemocnění prodělal a od doby indikace neuplynolo 90 dní a tuto skutečnost doloží lékařským dokladem, se testovat nemusí.

Kdo testování nepodstoupí, nesmí se účastnit prezenční výuky, vyučující těmto dětem zadají domácí práci  (nejedná se o on-line výuku). Rodiče těchto žáků omluví nepřítomnost do žákovských knížek.

Odebírání obědů je třeba si znovu přihlásit telefonicky (377931662).

Obědy pro žáky na distanční výuce se budou vydávat od 13:30 do 14:00 hodin do jídlonosičů.

Další informace poskytnou žákům třídní učitelé.