Informace k testům do matematické třídy 2021/2022

24.4.2021 - Jiří Loritz

Testy z matematiky se budou konat v termínech 12.5.2021 a 19.5.2021 vždy od 7:45 hodin.

Žáci, kteří se budou účastnit, musí být otestováni na Covid-19. Ti, kteří budou ve škole přítomni, budou testováni ve svých třídách. Ti, kteří se v daných termínech budou vzdělávat distančně, budou otestováni před samotnou zkouškou.
Žáci z jiných kmenových škol se shromáždí ve stejných termínech v 7:45 hodin před hlavním vchodem do ZŠ Nýřany. Tito žáci budou otestován na Covid-19 ve vestibulu školy. Pokud žáci nemoc prodělali, není test na Covid-19 nutný, ale ZŠ Nýřany požaduje doklad o prodělání nemoci ve lhůtě 90 dnů  (doloženo lékařskou zprávou).

S sebou si žáci přinesou psací a rýsovací potřeby.
O přijetí do matematické třídy budete informováni mailem.
Další informace je možno obdržet na adrese: samlotova@zsnyrany.cz

Soubory ke stažení