Informace k Ag testování

9.4.2021 - Jitka Rambousková

Žáci 1. ročníků budou testováni ve svých třídách

Žáci 2. ročníků budou testováni ve svých třídách

Žáci 3. ročníků budou testováni ve spojovací chodbě do tělocvičny, vchod z parkoviště za školou.

Jednomu ze zákonných zástupců záků bude umožněno asistovat u testování svého dítěte.

Podrobnější informace k organizaci předají třídní učitelé.

Zákonní zástupci budou na výsledky testu svého dítěte čekat mimo budovu školy.

podrobné informace:  LETÁK MŠMT

odpovědi na nejčastější dotazy Testovani.edu.cz