Provoz ŠD od 12. 4. 2021

9.4.2021 - Helena Povolná

Od 12. 4. 2021 provoz ŠD pro 1. - 3. třídy.

Od 12. 4. 2021 je družina v běžném provozu pro děti z 1. - 3. tříd s prezenční výukou.

 

V ranní družině bude probíhat testování příchozích žáků za stejných podmínek, jako ve škole vždy v pondělí a čtvrtek.

 Zákonnému zástupci dítěte bude umožněn vstup za účelem pomoci při testování na nezbytně nutnou dobu do určených prostor ŠD.

Poté budou zákonní zástupci čekat na výsledky testu venku před budovou ŠD.

Z časových důvodů bude v den testování umožněn vstup dětem do ranní družiny nejpozději v 7.00 hodin.

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO ODDĚLENÍ:

 

1. oddělení (B. Ondruzsová) od 12.4. 3.B / od 19.4. 2.C

3. oddělení (J. Binková) od 12.4. 1.B / od 19.4. 2.B

4. oddělení (Š. Bittenglová) od 12.4. 3.C / od 19.4. 1.D

5. oddělení (V. Christophová) od 12.4. 1.C / od 19.4. 3.A

6. oddělení (H. Povolná) od 12.4. 1.A / od 19.4. 2.A

 

Děkujeme Vám v tomto složitém období za respektování všech organizačních a provozních záležitostí.

Víme, že to pro Vás není vůbec lehké, věřte, že ani pro nás.

Společně se můžeme pokusit zajistit Vašim dětem návrat do školy bez zbytečné paniky a stresu.