Informace k odhlášení pro žáky 4. a 5. tříd

4.6.2021 - Helena Povolná

Zpětně k 15. 5. 2021

Po domluvě s vedením školy je možné odhlásit žáky 4. a 5. tříd z ŠD zpětně k 15. 5. 2021, pokud již nebudou družinu do konce školního roku navštěvovat. 

Formulář ODHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA je ke stažení v sekci DOKUMENTY. Vyplňěný odhlašovací lístek předejte co nejdříve do ŠD, nebo vychovatelce/vychovateli.